Investerare

Vi har flera intressanta råvindsprojekt i Stockholms innerstad på gång och söker investerare som är intresserade av att få vara delaktiga i våra projekt. Vi bedömer att den korrigering som idag sker på marknaden för bostäder i Stockholm ger oss möjlighet att positionera oss väl för framtiden. Vi ser fram emot 2018 och 2019 med stor spänning. Kontakta oss så får du veta mer:

lars.lovgren@koltrastenab.se
+46 (0) 705 282 187