Investerare

Vi har flera intressanta råvindsprojekt i Stockholms innerstad på gång och söker investerare som är intresserade av att få vara delaktiga i våra projekt. Vi bedömer att den korrigering som skett ger oss möjlighet att positionera oss väl för framtiden. Vi ser fram emot 2020 med stor spänning. Kontakta oss så får du veta mer:

lars.lovgren@koltrastenab.se
+46 (0) 705 282 187